Proboszcz: ks. Łukasz Hendzel

 

Emerytowany proboszcz: ks. Marian Putyra.

Wikariusze parafii:

Zbigniew Skrabut (1987 – 1991),

Jan Krynicki (1991 – 1993),

Józef Ozga (1993 – 1995),

Jan Reczek (1995 – 1998),

Władysław Srebrny (1998 – 2005),

Rafał Przędzik (1998 – 2001),

Ś.P. ks. Marek Draus (2001 – 2004),

Ś.P. ks. Marcin Szopiński (2004 – 2007),

Józef Jaworski (2005 – 2010),

Paweł Liszka (2007 – 2011),

Piotr Nowakiewicz (2010 – 2014),

Tomasz Wodzień (2011 – 2013),

Marek Dyło (2013 – 2017),

Piotr Soja (2014 – 2018),

Robert Bielecki (2017 – 2018),

Krzysztof Książek (2018 – 2021),

Rafał Janas (2018 – 2021),

Przemysław Pelczar (2021 – 2023),

Józef Buczyński ( od 2021 – 2023),

Jacek Hajduk (2023)

Marek Wygonik (od 2023)

 

Przez ponad 25 lat istnienia parafia obdarzona została szczególnym darem powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Z parafii wyszło pięciu kapłanów diecezjalnych i jeden zakonny: ks. Piotr Stukus, ks. Mariusz Godek, ks. Szymon Piękoś, Ks. Mateusz Juszczyk, ks. Mateusz Wielgosz i ks. Tomasz Wilisowski CSMA (michalita). W zgromadzeniu zakonnym Wspólnoty Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia (siostry zawierzanki) realizuje swoje powołanie Anna Ochwat – s. Maria Klara od Miłosierdzia Bożego WZ.

6 stycznia 2024r. święcenia kapłańskie przyjął ks. Mateusz Węgrzyn.