Pierwszy Czwartek Miesiąca

Pierwszy Czwartek Miesiąca

Opublikowane przez: Parafia

31/01/2024

Pierwszy Czwartek Miesiąca to dzień dedykowany Eucharystii i wdzięczności. Eucharystia, nazywana przez świętego Jana Pawła II „skarbem Kościoła”, łączy się nierozerwalnie z Kapłaństwem. W tym dniu, w modlitwie za duchowieństwo, prosimy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nigdy nie zabrakło szafarzy Bożych tajemnic. Adoracja w pierwszy czwartek wprowadza nas w głębsze przeżywanie duchowych wartości. Jest to czas dedykowany adoracji Eucharystii, co jest najlepszym przygotowaniem do przyjęcia Komunii świętej. Adoracja jest także sposobem na przyczynienie się do przemiany świata i owocowania Ewangelią.